Det var en gång ett varumärke...

För att bygga ett framgångsrikt och hållbart företag och varumärke som ökar värdet behöver du börja med din berättelse. Utan berättelse är ditt företag liksom ett utbytbart kugghjul i konsumtionsmaskinen. När du förmedlar varumärkets syfte kan du bygga meningsfulla band med dina drömkunder. Du kan alltid utveckla, utöka eller ändra vad du säljer, men vad är oföränderligt?

Varumärkesbyggnad handlar inte om att erövra i snabba försäljningar utan att bygga relationer som ökar en produkts uppfattade värde, förvandlar företagsledarna till visionärer och gör företaget legendariskt.


Företagets varför - vision

Varumärkesbyggnad ger djup och långsiktighet medan försäljning kan syfta till överlevnad. Om försäljning är köp mig så är varumärkesbyggnad Det här är jag. Gör dig redo för att svara på frågor som tar dig från ett företag till ett varumärke i 7-steg! Alla frågor är inte relevanta för alla företag men sök ändå efter svar då oväntade insikter och idéer kan uppenbara sig!

Skriv ihop din pitch med hjälp av svaren på frågorna:

Exempel: Berättelsen är vårt kraftfullaste verktyg för att förmedla vår vision så likasinnade kan bli en del av den. När vi får ta del av berättelser ifrågasätter vi vår egen berättelse, det vill säga vårt liv. När vi känner igen oss i andras berättelser känner vi tillhörighet vilket tillåter oss att lära känna främlingar. När vi inspireras eller tar lärdom av andras berättelser kan vi välja klokare val eller våga ta en risk. Entreprenören är vår bästa protagonist, vår berättelses hjälte som i tron på sin mission trotsar alla motgångar för att göra världen till ett bättre ställe.
Exempel: Öka varumärkets värde, på sikt lönsamhet och att nå sina drömkunder
Exempel: Genom att förmedla visionen når företaget rätt kund och underlättar det för kunden att rekommendera vidare. Berättelsen skapar ambassadörer som tror på visionen. Det är både kostsamt och smärtsamt att skaffa kunder i desperation som inte uppskattar företagets värderingar.
Exempel: Främst film men även foto och text via sociala medier. Vi sprider vår kunskap och erfarenheter genom workshop och kurser.
Exempel: Företag som vill öka värdet och stärka varumärket. Växande företag som inte har en marknadsavdelning eller som vill outsourca en del av den för ett utifrånperspektiv.
Exempel: Att syftet och drömkundens ideal eller identifikation går fram i bildspråket samt att vi vägleder spridning av berättelserna. Våra kunder tar in oss för att man vill se bättre ut framför kameran och för att skapa bättre manus så filmen får lättare spridning på sociala medier.
Resultat: Koanuka Films & Marketing berättar syftet bakom ditt varumärke så du når fram till dina drömkunder.

1. Vem är du? Skapa din pitch!

Först behöver vi ta reda på vem du är. Skapa en kort presentation (ca 10-30 sek) som berättar vem du är, på ett sätt som öppnar för fortsatt konversation och kontakt.

Skriv ihop pitchen med hjälp av svaren på frågorna. Tänk på att texten ska låta bra i din mun när du presenterar företaget. Öva högt och inför någon som inte vet något om dig eller ditt företag. Be personen försöka introducera dig vidare och justera pitchen huruvida din pitch fastnade eller inte hos den andre personen.

Mindre är mer. Även om du inte använder alla dina svar så kan du skapa olika versioner, en kort för snabba presentationer och en längre till exempelvis hemsida eller blogg.

2. Identifiera din drömkund

Har du någon gång upplevt att en kund har skapat mer smärta än glädje? Hur skulle det kännas om du, istället för att försöka övertala någon att bli kund, attrahera kunder som uppskattar samma värderingar som varumärket står för? För att kunna attrahera dina drömkunder, behöver du först identifiera dem. Gör en lista på dina bästa kunder och bryt ner de gemensamma nämnarna samt utöka med de egenskaper du önskar hos din drömkund.

Skapa en Avatar-drömkund!

2. Vilka gemensamma nämnare kan du se när du tittar på dina drömkunder? Liknande utmaningar eller strävan? Storlek, bransch eller nisch? Hur ser deras vardag ut?
Varifrån får dina drömkunder information? Vem påverkar deras beslut? Vem följer organisationen på Sociala medier? Vilken media används? Vilka förebilder eller påverkare finns? Inom vilka kretsar och på vilka evenemang finns dina drömkunder? Vilka forum finns din drömkund i?
Förslag: Färgstark och spontan? Rolig, kärleksfull och underhållande? Ordningsam och strukturerad? Framgångsrik? Drivande? Lyx och kvalitet?
Vilken egenskap, livsstil eller värdering har eller ser din drömkund upp till?
Vilken förändring eller utveckling står varumärket för? Vilka bilder eller ord kan beskriva förändringen eller utvecklingen?

Börja med att gissa men lär sedan känna din drömkund genom att fråga och gör undersökningar!

När du vet vad din drömkund identifierar sig med kan du arbeta med igenkänning för att skapa en koppling. När du vet vad kunden idealiserar kan du erbjuda förändringen.

3. Innehåll

Notera att din pitch tillhör ditt sälj. Men fokusera på berättelsen som du fick fram i den första frågan; Varför startades och drivs din verksamhet oberoende av vad du säljer?

Identifiera berättelsen som ligger bakom varumärket, exempelvis från grundarens personliga liv eller få kunderna att berätta deras. Meningen med dina berättelser är att förmedla din vision samtidigt som du ger mervärde till din drömkund.

Skapa sedan ämnen utifrån berättelsen bakom varumärket som ger din drömkund mervärde. Varför ska dina följare på sociala medier lyssna på dina berättelser?

Vår grundare delar med sig av entreprenörskapet bakom vårt produktionsbolag Koanuka Films & Marketing


Hitta dina ämnen

Vad har din berättelse att göra med följarna? Förslag: Dela med dig av processer, visioner, tankesätt, utveckling, lärdom eller inblick bakom kulisserna.
Förslag: Visa manuella moment som du digitaliserat. Dela med dig av hur du kommer på, strukturerar eller förädlar idéer eller utveckling.
Förslag: Återskapa problem eller case och fråga hur följarna skulle löst utmaningarna. Bjud in publiken till workshop, webinar eller konferens kring ett ämne där ni vill ta del av målgruppens tankegångar.
Förslag: Roliga situationer på kontoret. Bjud in drömkundens bransch för intervjusituationer. Vad skulle ta fram företagets personlighet på bästa sätt? Skådespelartalang? Skapa egna sketcher! Kan du som kommunikatör praoa hos fabriksarbetarna eller utvecklarna och skapa berättelser därifrån? OBS! Självinsikt är viktigt. Anlita reporter eller gå medieträning framför kameran om det inte kommer naturligt.
Lista gärna ämnen som du kan sticka ut hakan kring och var beredd att producera när ämnet är i hetluften. På så vis kan du lättare skapa PR och få bättre spridning på ditt innehåll när du använder kontexten. Tänk nyhetsvärde. Vilka värderingar kan varumärket stå upp för?
Airbnb är en plattform där användarnas berättelser bygger varumärket, läs berättelserna för inspiration.

4. Autentiskt och unikt

Hur kan du skapa innehåll som både är meningsfullt för dig och dina följare? Varför är ämnena du fått fram viktiga att belysa och varför ska du producera det?

Klippet nedan är ett exempel på en unik och personlig inbjudan till våra kurser.

Ditt varför

Vad har inte tidigare blivit belyst? Vad kan du tillföra i dessa ämnen?
Vilken bakgrund eller perspektiv bidrar du till? Eller ska du samarbeta med en influencer inom området? Hur kan ert samarbete öka berättelsernas värde?
Gemensamt för alla hjältar i sagorna är att de har..? Just det, en akilleshäl, en svaghet. Genom att visa din sårbarhet förstärker du din trovärdighet. Det behöver inte vara en karaktär i din berättelse utan din vanmakt som inför miljöförändringar eller utmaningar i världen. Berätta en personlig upplevelse kring exempelvis risker som finns inom din bransch eller erkänn vad som är utmanande att förhålla sig till? Hur kan publiken känna empati med dig?
Exempelvis vet vi Opera Winfrieds berättelse även om hon intervjuar andra. Vi vet Opera Winfrieds "varför", vad är ditt?
Pssst! Vi beundrar de som vågar använda ett ovanligt namn, fast många inte vet hur de ska uttalas som Gary Vaynerchuk eller just det, Koanuka

Utveckling och förändring

Identifiera grundarens personliga driv och berättelse bakom verksamheten. Vilka värderingar fick grundaren att starta företaget? Eller berätta hur dessa värderingar har utvecklats och idag är företagets syfte.
Vad är din berättelses konflikt (händelse som tvingar fram en förändring eller utveckling)?
Konflikten kan hänga ihop med karaktärens akilleshäl, en svaghet som kommer upp till ytan som tvingar hen att handla för att nå sitt mål. Målet kan exempelvis att du i hemlighet drömmer att bli chef över ditt team och konflikten rädslan över att förlora vänskapen med dina kollegor. Konflikten kan vara inre eller yttre men även vara en fråga som driver berättelsen fram.
Vilket är målet med din berättelse? Ska karaktären uppnå eller misslyckas med något eller får vi följa reportens egna mål? Vad vill du eller dina karaktärer i din berättelse?
5. Vad ligger bakom önskan att uppnå målet? Ju starkare varför, ju bättre berättelse.
Vilken utveckling eller förändring strävar dina drömkunder efter? Hur kan denna förvandling driva din berättelse? Kan du använda dig av en parallell berättelse?

5. Utveckling och förändring

Meningen med dina berättelser är att förmedla din vision för att motivera och engagera likasinnade. Identifiera berättelsen som ligger bakom varumärket, exempelvis från grundarens personliga liv. Detta fungerar eftersom det är äkta och repeterbart.

En berättelse byggs oftast upp på följande sätt:

  • Presentation av en ordning eller verklighet.
  • En händelse inträffar som stör rådande ordning. Det uppstår en konflikt.
  • Konflikten tvingar fram ett val eller beslut.
  • Nu finns ingen återvändo till den ursprungliga ordningen. Det är här utvecklingen sker och förändringen leder till en lösning av konflikten
  • Ny ordning.

Om du skapar innehåll i intervjuform så försök få intervjupersonen att berätta berättelser snarare än att ge svar. I debatter skapas konflikten genom kommunikationen, två motpoler lyssnar på en berättelse och ger sin syn, konflikten sker mellan dessa motpoler. Konflikten skapar spänning och kräver att någon av motpolerna ändrar åsikt eller att publiken dömer för att få en lösning på konflikten. Sammanfattningsvis så leder berättelsen oss till ett mål men konflikten tvingar fram en utveckling eller förändring på vägen.


Hitta berättelsens ram

Förslag: Utomhus? Inne? På gatan? Tid? Resa?
Instruktioner? Sketch? Intervjuform? Svara på FAQ? Show?
Vilken utveckling eller förändring strävar dina drömkunder efter? Hur kan denna utveckling eller förändring återspegla sig i berättelsen?
När du gör ett inlägg i sociala medier med ditt innehåll – fråga vad som skulle få dig själv att engagera dig till att gilla, lämna en kommentar eller dela? Fråga om något tillsammans med ditt du publicerar ditt innehåll. Men se till att ta vara på svaren, fråga alltså inte för frågans skull. Arrangera en tävling, quiz, crowdfunding där följarna kan erbjuda sin expertis till innehållet eller medfinansiera. Responsen har att göra med relationerna, det vill säga vilka relationer har du redan byggt upp? Har du, som varumärke, engagerat dig i andras inlägg, skapat en community där du vårdat om dina relationer? Detta tar tid att bygga upp, så ha förtröstan! Hur kan du skapa en tvåvägskommunikation? Hur kan du inkludera lyssnaren? (FAQ, tävling, bidrag, crowdfunding, vara med och skapa, påverka innehållet)
Vilken form eller teknik förstärker känslan i det du vill berätta? Vad har kameravinkel för betydelse på perspektiv? Symbolik kan skapas med exempelvis låg vinkel (grodperspektiv) respektive fågelperspektiv med drönare. Live video kan stå för transparens, öppet och ärligt. Vad är viktigt att förmedla och vilken teknik kan serva syftet?

6. Berättelsens form

Nu vet du vem du är, vem du vill nå, genom vilka ämnen och ditt syfte bakom. Nu ska vi ge passande form till din berättelse. Vilket eller vilka format kan förstärka din berättelse? Din berättelse kan stoppas i olika former; film, serie, text, foto, inlägg på sociala medier... Samma berättelse kan förpackas om så den passar olika fönster. Eller så kan det vara olika berättelser men som alla fokuserar på att förmedla din vision, ge din drömkund mervärde, autencitet och personlighet (varumärket).

Koanuka Films & Marketing byggdes som varumärke genom Webb TV år 2010.


Intro, mitt och avslut

Kom ihåg att fånga tittarens intresse inom 5 sekunder. Introducera ett problem eller lova en lösning. Eller skapa "det var en gång..." stämning. Låt inte din logotyp ta upp tid, den är oftast inkluderad i ditt inlägg via sociala medier ändå.
Konflikten ska vara relaterad till att karaktären måste utvecklas för att nå sitt mål. Karaktären kan vara du eller publiken. Bygg spänning snarare än händelser! Tänk att berättelsen tar tittarna eller läsarna från ordning - kaos - ny ordning.
Vilken känsla representerar varumärket? Vilket budskap bär varumärket? Hur kan du producera värdefullt innehåll som återger samma känsla och syfte som varumärket?

6. Skapa början, mitt och slut

Nu har du en form till din berättelse (eller ett flertal former till ett flertal berättelser) nu behöver vi strukturera upp din berättelse.

Reklamfilmen ovan bygger upp förväntan, spänning med en början, mitt och slut.


Skapa en hållbar och långsiktig strategi

1. Hur lång tid får en produktion ta?

2. Hur många filmproduktioner vill du producera per månad/år?

3. Hur många inlägg vill du producera per månad/år?

4. Hur kan du mäta din framgång?

5. Hur kan du få målgruppen att se fram emot på att du släpper nytt innehåll?

7. Produktionsplanering

Gratulerar till en färdig berättelse! För att inte låta dina Hollywood filmidéer eller mikroinnehåll ligga och skräpa i en byrålåda är det viktigt att du produktionsplanerar. Hellre få publiceringar med kontinuitet än många periodvis. Gör gärna en bank med innehåll som du kan fördela jämt.

För ett mer avancerat berättande kan du planera kontinuiteten genom ett bildschema, storyboard som även fungerar som ett redigeringsschema

Storyboard för reklamfilm

På storyboarden ovan kan vi läsa ut vilka scener som ska spelas in på samma ställe, i detta fall spelas alla markerade schener in i ett kök på samma gång.